Modernizarea Japoniei

Perioada Meiji (lumina) 1868-1912

Luând ca model Imperiul German, Japonia ajunge din urmă marile puteri occidentale. Șintoismul devine religia de stat, slăbind caracterul său religios și întărindu-se cel național istoric. În 1889 libertatea confesională este garantată prin lege, iar religia devine o problemă privată. Nevoia populară de religiozitate duce la dezvoltarea sectelor șintoiste influențate de budism.

Perioada Marii dreptăți (Taijo) 1915-1926

 Japonia ia parte la primul război mondial în tabăra învingătoare și devine a patra mare putere a lumii după S.U.A., Anglia, Franța. Are loc activitatea lui Kagawa, apostolul creștin modern al Japoniei.

.

Perioada Păcii Strălucitoare (Showa) 1928-1989

Fanatismul șintoist, manifestat în adorarea împăratului Hirohito ca zeu, dincolo de orice limită imaginabilă, duce la încercarea Japoniei de a cuceri jumătate din globul pământesc în al doilea război mondial, sfârșit ca război nuclear. Bombele atomice lansate de S.U.A. asupra Japoniei în august 1945 silesc pe Hirohito să capituleze și să nege solemn divinitatea sa la 1 ianuarie 1946. Șintoismul a fost abolit ca religie de stat. Pentru șintoismul tradițional, împăratul actual Ahikito continuă sa fie emblema cerului și simbolul statului, iar puterea Japoniei a renăscut, plasând-o între primele trei mari puteri economice ale lumii.